Werkwijze

Kennismakingsgesprek
Een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek van max. een 1/2 uur. Dit gesprek is met ouders en het kind waarin geprobeerd wordt de hulpvraag zo concreet mogelijk te maken. De basis van mijn coaching is dat uw zoon of dochter een goed gevoel heeft bij ons contact.

Intakegesprek
Wanneer het begeleidingstraject van start gaat volgt er een intakegesprek met de ouder(s). Het kind is hierbij niet aanwezig.
Voorafgaand aan het gesprek wordt er een vragenlijst toegestuurd. Tijdens het intakegesprek worden deze vragen, ervaringen, wensen en verwachtingen van de ouder(s) besproken. Het intakegesprek kan thuis of in mijn praktijk plaats vinden.

Coachingstraject
Hierna volgen de sessies met het kind. Gemiddeld 3 á 6 sessies van een uur zijn voldoende, uiteraard zijn er uitzonderingen.
Het vaststellen van het aantal sessies gaat altijd in overleg met de ouder(s).

Afronding
Als afronding van het coachingstraject volgt er een eindgesprek. Tijdens het eindgesprek wordt het huidige gedrag of de huidige situatie besproken. Indien gewenst is er tevens tussentijds telefoon of schriftelijk contact met de ouder(s).
Informatie over het kind wordt nooit zonder toestemming van de ouder(s) aan derden verstrekt.