Werkwijze

Kennismakingsgesprek
Dit gesprek kan telefonisch of in persoon.  Dit gesprek is vrijblijvend en kosteloos. Tijdens het kennismakingsgesprek  kan blijken of de coaching aanspreekt en wat de verwachtingen zijn. Na een positief kennismaking gesprek stuur ik u een intake formulier. De basis van mijn coaching is dat uw dochter een goed gevoel heeft bij ons contact.

Intakegesprek
Na het kennismaking gesprek volgt er een intake gesprek, in dit gesprek gaan we kijken naar de hulpvraag en bespreken we het aantal sessies en wat de verwachtingen zijn. Het intakegesprek vind plaats in mijn praktijk en uw dochter is daar niet bij.

Coachingstraject
Hierna volgen de sessies met het kind. Gemiddeld 6 á 8 sessies van een uur zijn voldoende, uiteraard zijn er uitzonderingen.
Het vaststellen van het aantal sessies gaat altijd in overleg met de ouder(s). Na ongeveer 4 sessies plannen we een tussenevaluatie om te kijken hoe het thuis gaat en of er vorderingen zijn of waar we nog aan moeten werken. Deze evaluatie kan telefonisch of bij mij in de praktijk.

Afronding
Als afronding van het coachingstraject volgt een eindgesprek. Tijdens het eindgesprek wordt het huidige gedrag of de huidige situatie besproken. Waar staan we nu en wat heeft de coaching gebracht.

Na  elke sessie stuur ik een appje over waar we de training aan hebben gewerkt en ik geef een tip om de komende week thuis aan te werken. Ik heb jullie als ouders nodig om je dochter te helpen met haar hulpvraag.

Informatie over jullie dochter wordt nooit zonder toestemming van de ouder(s) aan derden verstrekt.